Stillas, Jamax lettstillas 2013 mod.

Jamax-stillas36

Stillas til utleie.

Stillaset dekker ca 150 m2 vegg.

Har også stillas av type Ramex fasadestillas til utleie.

Dette stillaset dekker ca 250 m2 vegg.

Kontakt oss for info og pris for utleie.

Comments are closed.